top of page

תמכו בנו

ישר הוא מיזם עצמאי שאינו נתמך על ידי גופים בעלי ממון.

עבודתנו עבורו נעשית בהתנדבות.

רוצה לסייע לנו להשמיע קול של תורה עם דרך ארץ?

תרומה צנועה כאן תוכל לעזור לנו בפרסום ובהפצה של ישר ברשתות החברתיות.

תודה!

bottom of page